Przy okazji mojej pracy nad różnymi projektami czasem powstają produkty, które nadają się do dystrybucji. Poniżej lista dostępnych produktów.

» CENNIK PRODUKTÓW


image
Sharepoint system obsługi serwisowej
Aplikacja do zarządzania zleceniami serwisu zintegrowana z kalendarzami Exchange i automatycznymi powiadomeiniami email.

więcej »image
Sharepoint ProjectChart
Visual Webpart do wizualizacji stanu zadań w projekcie. Konfigurowanie webpart'a umożliwia jego użycie dla wielu instancji list, w których przechowywane są projekty i zadania.

więcej »image
Sharepoint RMS
System rejestracji zgłoszeń RMS (Request Management System) został zaprojektowany z myślą o rejestracji, informowaniu i monitorowaniu realizacji zleceń dla depertamentów, które realizują takie zadania w firmie. Wykonany został jako aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem serwera Sharepoint.

więcej »image
Chinasoft CodeGenerator
Generator kodu służy do generacji klas odpowiadających za współpracę z bazą danych. Na podstawie wprowadzonej definicji tabeli generuje dwie klasy. Pierwsza odpowiada za przechowywanie wiersza tabeli, druga zaś służy do dodawania/modyfikacji/usuwania i odczytu informacji z tabeli. Przykłady użycia wygenerowanego kodu można znaleźć w zakładce Download. Pierwotnie generator stworzyłem z interfejsem do Visual UML'a, Służył do genereowania kodu Perl / PHP / PHP5 / Java / C# z diagramów klas. Ponieważ ten sposób generacji kodu i taka architektura współpracy z bazą danych okazała się skuteczna dodałem do generatora interfejs web'owy oraz XMLowy.

więcej »image
Sharepoint 2010 WhatsNew Webpart
Webpart wyświetla ostatnie zmiany na podanych w parametrach listach. Ilość wyświetlanych elementów ustalana jest również jako parametr webpart'a.

więcej »image
Sharepoint Foundation 2010 RssDisplay Webpart
Webpart wyświetla informacje z kanału RSS. Dostępne są do wyboru trzy formaty danych informacji RSS (rss\rdf\atom) oraz ilość wyświetlanych elementów.<

więcej »image
SerwisCO 2.0
Aplikacja web'owa dla firm zajmującyhc się serwisem i przeglądami kotłów centralnego ogrzewania. Służy do zrządzania zleceniami przeglądów, usterek, rozruchów, itp. Zawiera między innymi takie funkcje jak: kartoteka klientów, wraz z zainstlowanymi urządzeniami, kartoteka klientów, pokazywanie mapy z lokalizacją klienta, urządzenia (na podstawie wprowadzonego adresu), lista urządzeń z informacją o dniach pozostałych do przeglądu, lista urządzeń, którym upłynął przegląd, lista urządzeń o nadchodzącym przeglądzie, lista planowanych zleceń, lista zleceń serwisowych, wydruk zleceń dla serwisantów, ewidencja zużycia części zamiannych, przyjmowanie zleceń od klientów poprzez własny serwis www, historia zleceń serwisowych dla klienta, urządzenia, kartoteka pracowników, kartoteka użytkowników wraz z definicją uprawnień.

więcej »image
MSSqlSchemaAsXml
Za pomocą tej aplikacji możliwe jest export informacji o bazach danych na serwerze MsSql (tabelach, widokach, procedurach i funkcjach) do formatu xml, a następnie przetworzenie uzyskanych danych za pomocą arkuszy stylów xslt do wersji dostępnej przez przeglądarkę.
Celu jest uzyskania automatycznego generowania zawsze aktualnej dokumentacji baz danych z wybranego serwera MsSql bez manualnej ingerencji użytkownika.

więcej »image
Kontrolki ASP
Zestaw dwóch kontrolek ASP.Net terminarza (z kilkoma typami prezentacji danych) i rezerwacji miesięcznych. Dostępny jest pełny kod źródłowy wraz z plikami projektu, testami i przykładami dla Visual Studio 2008.

więcej »