« powrót

Budowa serwisu web do zarządzania własnymi projektami (cz. II)

Opublikowano: 2009-11-15 , wyświetlono: 10039

Informacja o stanie repozytorium SVN - ciąg dalszy

Nabrawszy trochę wprawy w posługiwaniu się XML/XSLT zechciałem mieć też w formie html log projektu. Ponownie pracę rozpocząłem od wygenerowania odpowiedniego xml'a.


svn log file:///x:/svnrep/projekt1 --xml > \www\project\svn\projekt1_log.xml
msxsl \www\project\svn\project1_log.xml \www\project\svn\log.xsl > \www\project\svn\project1_log.htm

oraz stworzenia arkusza stylów XSLT użytego do przetwarzania pliku project1_log.xml.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>

<xsl:template name="replace">
  <xsl:param name="string"/>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="contains($string,'')">
      <xsl:value-of select="substring-before($string,'')"/>
      <br />
      <xsl:call-template name="replace">
        <xsl:with-param name="string" select="substring-after($string,'')"/>
      </xsl:call-template>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:value-of select="$string"/>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
  

<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>SVN Repository - log info</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="svn.css" />   
   <link xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" rel="stylesheet" type="text/css" href="svn.css" />
  </head>
 <body>

 <h1>SVN Repository - log info</h1>

  
  <a href="index.htm"><xsl:text>&#171;</xsl:text> back to projects list</a>
  <br /><br />
  
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
   <tr>
    <th width="80">Date</th>
    <th width="50">Revision</th>
    <th width="100">Author</th>
    <th width="400">Comments</th>
   </tr>
  <xsl:for-each select="log/logentry">
   <tr><td>
    <xsl:value-of select="substring(date, 1, 10)"/>
   </td>
   <td>
    <xsl:value-of select="@revision"/>
   </td>
   <td>
    <xsl:value-of select="author"/>
   </td>
   <td>
    <xsl:call-template name="replace">
     <xsl:with-param name="string" select="msg"/>
    </xsl:call-template>
    <!-- <xsl:value-of select="msg"/> -->
   </td></tr>
  </xsl:for-each>
  </table>

 <p class="foot" align="center">
  (c) Chinasoft 2009 http://www.chinasoft.com.pl
 </p>
 
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

To samo możemy zrobić jeżeli chodzi o status projektu. Najpierw eksport danych o projekcie do XMLa, a następnie stworzenie HTMLa za pomocą odpowiedniego arkusza stylów XSLT i wywołanie procesora msxml.exe.


svn status C:\Applications\project1 --xml > \www\project\svn\project_status.xml
msxsl \www\project\svn\project1_status.xml \www\project\svn\status.xsl > \www\project\svn\project1_status.htm


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>

<xsl:template name="replace">
  <xsl:param name="string"/>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="contains($string,'unversioned')">
      <!-- <img src="img/icon_u.png" alt="unversioned" title="unversioned" /> -->
      -
    </xsl:when>
    <xsl:when test="contains($string,'modified')">
      M
    </xsl:when>
    <xsl:when test="contains($string,'add')">
      A
    </xsl:when>
    <xsl:when test="contains($string,'missing')">
      ! 
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      ?
      <!-- <img src="img/icon_m" alt="modified" title="modified" /> -->
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:variable name="projectPath" ><xsl:value-of select="status/target/@path"/></xsl:variable>

<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>SVN Repository - status info</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="svn.css" />   
   <link xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" rel="stylesheet" type="text/css" href="svn.css" />
  </head>
 <body>

 <h1>Project path: <xsl:value-of select="$projectPath"/></h1>
 
  <a href="index.htm"><xsl:text>&#171;</xsl:text> back to projects list</a>
  <br /><br />
  
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
   <tr>
    <th width="600">File</th>
    <th width="100">Status</th>
   </tr>
  <xsl:for-each select="status/target/entry">
   <tr><td>
    <xsl:value-of select="substring-after(@path,$projectPath)"/>
   </td>
   <td>
    <xsl:call-template name="replace">
     <xsl:with-param name="string" select="wc-status/@item"/>
    </xsl:call-template>
   </td></tr>
  </xsl:for-each>
  </table>

 <p>
  <ul>
   <li><b>M</b> modified</li>
   <li><b>A</b> added</li>
   <li><b>!</b> deleted</li>
   <li><b>-</b> unversioned</li>
   <li><b>?</b> unknown status</li>
  </ul>
 </p>
 <p class="foot" align="center">
  (c) Chinasoft 2009 http://www.chinasoft.com.pl 
 </p>

 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Do prezentacji użyty jest arkusz css co w poprzedniej części.
W ten prosty sposób uzyskałem dane o stanie repozytorium i projektów w czytelnym formacie. Każdy może oczywiście rozbudować zaprezentowane rozwiązanie o dodatkowe, użyteczne dla siebie informacje.

W następnej części przedstawię w jaki sposób zliczam linie kodu projektu i transformuje je do formatu HTML.


Komentarze: