« powrót

AJAX pierwszy krok

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 9073

Wstęp

Ostatnio często spotykałem się z terminem AJAX, dlatego też postanowiłem przybliżyć sobie ten temat i przystąpiłem do napisania prostego przykładu, który by wykorzystywał tą technologię. W tym tekście przedstawiam to co mi się udało siągnąć pewnego niedzielnego wieczoru.

Utworzony przykład w działaniu

uruchomienie przykładu [Ajax Test]

Odpowiedź w formacie tekstowym

Odpowiedź w formie tabeli - przetworzony xml

Co się dzieje po wybraniu linka Ajax Test

Wybranie linka uruchamia funkcję JavaScript, która korzystając z obiektu XMLHttpRequest pobiera z serwera plik /china1/ajax.xml i wyświetla jego zawartość w dwóch formatach.

Poniżej zawartość pliku /china1/ajax.xml


<?xml version="1.0" ?>
<root>
  <item><name id="p1">produkt1</name><price>1.00</price></item>
  <item><name>produkt2</name><price>2.00</price></item>
  <item><name>produkt3</name><price>3.00</price></item>
  <item><name>produkt4</name><price>4.00</price></item>
  <item><name>produkt5</name><price>5.00</price></item>
</root> 

Krótkie wyjaśnienia

Powyższy przykład działa w oparciu o cztery funkcje:

sendRequest()
Obsługuje zdarzenie wybrania link'a

createRequestObject()
Funkcja tworząca objekt XMLHttpRequest

handleResponse()
Przetwarzanie odpowiedzi

createTable(xmlDoc)
Funkcja, która tworzy tabelkę z XML'a i została wydzielona dla przejrzystości przykładu.

Poniżej pełny kod przykładu dla jasności lekko skomentowany. Przetwarzania xml'a nie wyjaśniam, to odzielny temat - sam się przez niego z lekkim trudem przebijałem.


<script type="text/javascript">

//
// funkcja tworzaca obiekt XMLHttpRequest zaleznie od przegladarki 
function createRequestObject()
{
  var request;
  var browser = navigator.appName;

  if (browser == "Microsoft Internet Explorer")
  {
    request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  else
  {
    request = new XMLHttpRequest();
  }
  return (request);
}

var http = createRequestObject();
var responseXML;

// wyslanie zadania do serwera
function sendRequest()
{
  http.onreadystatechange = handleResponse;
  http.open("get", "/china1/ajax.xml", true);
  http.send(null);
}

// funkcja obslugujaca odpowiedz
function handleResponse()
{
  // jezeli odpowiedz kompletna
  if (http.readyState == 4)
  {
    // tylko jezeli "OK"
    if (http.status == 200)
    {
      // tutaj przetwarzanie otrzymanej odpowiedzi ...

      // wstawienie odpowiedzi tekstowej
      document.getElementById("answer").innerHTML = http.responseText;

      // obsluga odpowiedzi xml
      var xmlDoc = http.responseXML;
      createTable(xmlDoc);
    }
    else
    {
      alert("Problem z odbiorem danych XML:\n" + http.statusText);
    }
  }
}

// tworzenie tabeli z obiektu xml
function createTable(xmlDoc)
{
  var items = xmlDoc.getElementsByTagName("item");
  var item;

  var out = "";

  out += "<table border=1>";

  for (var i = 0; i < items.length; i++)
  {
    item = items[i];

    nameItem = item.getElementsByTagName("name").item(0);
    priceItem = item.getElementsByTagName("price").item(0);

    out += "<tr><td>" + nameItem.childNodes[0].nodeValue;
    out += "</td><td>" + priceItem.childNodes[0].nodeValue;
    out += "</td></tr>";
  }

  out += "</table>";
  document.getElementById("xmlanswer").innerHTML = out;
}

</script>

<a href="javascript:sendRequest()">[Ajax Test]</a>

<!-- bloki html'owe do wyswietlenia odpowiedzi -->
<div id="answer">
</div>

<div id="xmlanswer">
</div>

<!-- koniec --> 


Komentarze: