« powrót

Pierwsza aplikacja JSP dla Tomcat 4.1

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 9855

W tym artykule opiszę sposób tworzenia pierwszej aplikacji JSP i jej instalację pod Tomcat'em. Aplikacja składać się bedzię z jednej strony JSP,która wykorzysta ziarenko Javabean by zilustrować i ten element.

Aplikacje umieszcamy w katalogu Tomcat'a w forlderze webapps. Przy mojej konfiguracji ścieżka wygląda następująco:
C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps

1. Przechodzimy do folderu aplikacji


cd "C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps" 

2. Tworzymy nowy katalog dla aplikacji o nazwie firstapp i przechodzimy do niego


mkdir firstapp
cd firstapp 

3. Tworzymy katalog WEB-INF, który będzie zawierał plik konfiguracyjny i biblioteki klas


mkdir WEB-INF
cd WEB-INF 

4. Teraz należy utworzyć plik konfiguracyjny aplikacji o nazwie web.xml, który będzie miał następującą zawar


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE web-app
    PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
    "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>
  <display-name>First App</display-name>
  <description>
     First application
  </description>
</web-app> 

5. Wracamy do katalogu naszej aplikcji i tworzymy przykładowy plik JSP. Poniżej jego treść:


<%@ page language="java"
import="
java.util.*,
java.io.*,
java.text.*"
%>

<HTML>
<HEAD><TITLE>First App</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1>

<%
  out.println("First application.");
%>

</H1>
</BODY>
</HTML> 

Teraz czas na test, w oknie przeglądarki wpisujemy adres http://localhost:8080/firstapp/test.jsp i powinniśmy w oknie przeglądarki ujrzeć napis "First application." Jeżeli tak się stało, tzn., że nasza pierwsza aplikacja działa poprawnie.

Pora pójść krok dalej i dołożyć do naszej prostej strony odwołanie do JavaBean. Ota następna lista czynności, która powinna doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.

1. Potrzebny jest katalog do przechowywania klas bibliotecznych i konieczne jest jego utworzenie. Dodamy jeszcze jeden podkatalog o nazwie firstapp, a cel jego utworzenia ujrzymy później.


mkdir WEB-INF\classes
mkdir WEB-INF\classes\firstapp 

2. Mając już odpowiednią strukturę katalogów umieszczamy pkik źródłowy java naszego ziarenka w WEB-INF\classes\firstapp. Źródło pliku FirstBean.java przedstawione jest poniżej


package firstapp;

public class FirstBean
{
  private String name = "First Bean";

  public void setName(String name)
  {
    this.name = name;
  }

  public String getName()
  {
    return name;
  }
} 

3. Plik źródłowy należy skompilować


cd WEB-INF\classes\firstapp
javac *.java
cd ..\..\.. 

4. I można wykorzystać utworzone ziarenko na własnej stronie


<%@ page language="java"
import="
java.util.*,
java.io.*,
java.text.*"
%>

<HTML>
<HEAD><TITLE>First App</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1>

<jsp:useBean id="firstBean" class="firstapp.FirstBean" scope="session"/>

<%
  out.println("First application.");
  String name = firstBean.getName();
  out.println(name);
%>

</H1>
</BODY>
</HTML> 

5. Dla prawidłowego działania należy jeszcze tylko zrestartować usługę Tomcat'a. i po wprowadzeniu w przeglądarce adresu: http://localhost:8080/firstapp/test.jsp powinna ona wyświetlić napis First application. First Bean

Myslę, że opisany przykład jest dość jasny. Sam nie jestem ekspertem (na razie :) ) od konfigurowania Tomcat'a, ale w razie problemów proszę o kontakt na mail. W miarę możliwości pomogę wyjaśnić jakieś wątpliwości, które wystąpiły przy czytaniu artykułu i stosowania się do zawartej w nim recepty.

Data: 09-06-2004


Komentarze: