« powrót

Konfiguracja IIS (Internet Information Server) i Tomcat 4.1

Opublikowano: 2009-07-28 , wyświetlono: 9726

Wstęp

Ostatnio musiałem zająć się serwisem tworzonym w oparciu o JSP i zacząłem poszukiwać rozwiązani, które umożliwiałoby testowanie servelt'ów i javabean's na lokalnym serwerze pracującym pod kontrolą Windows 2000. Rozwiązaniem jest darmowy serwer Tomcat dostępny pod adresem www.jakarta.apache.org.

Po ściągnięcie i zainstalowaniu serwer pracuje poprawnie co można sprawdzić wpisując w przeglądarce adres http://localhost:8080.

I t w zasadzie by już wystarczyło, swoje strony można testować używając adresów http://localhost:8080/mojasrtona.jsp. Wygodniej jest jednak zintegrować serwer Tomcat z IIS i posługiwać się adresem http://localhost/mojasrtona.jsp, pomijając numer portu.

Po poszukiwaniach w sieci i kilku próbach udało mi się tego dokonać i poniżej szczegółowa lista czynności, które należy wykonać by taka integracja stała się faktem.

1. Instalacja Tomcat'a

Ja zainstalowałem w domyślnej ścieżce jaką proponował instalator, czyli: C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1 co jak się okazało jest mniej wygodnym rozwiązaniem niż podanie krótszej ścieżki np. C:\Tomcat i w miarę możliości należy skorzystać z własnej ścieżki.

W dalszej części tekstu będę używał ścieżki, w której ja zainstalowałem serwer Tomcat, czyli: C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1 i wszystkie pliki konfiguracyjne i rejestrów będą odnośić się do tej ścieżki.

Pierwszym krokiem jest utworzenie dwóch dodatkowych plików (nie wiem dlaczego i się nad tym nie zastanawiałem tylko zrobiłem jak pisali) w katalogu C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\conf.

Są to worker.properties oraz uriworkermap.properties i poniżej ich opis

Plik: worker.properties
Zmodyfikować należy dwie linie oznaczone w komentarzu. Reszty nie ruszałem.


# ************ Begin worker.properties **************
worker.ajp13.type=ajp13

#
# Specifies the load balance factor when used with
# a load balancing worker.
# Note:
#  ----> lbfactor must be > 0
#  ----> Low lbfactor means less work done by the worker.
worker.ajp13.lbfactor=1

#
# Specify the size of the open connection cache.
#worker.ajp13.cachesize

#
#------ DEFAULT LOAD BALANCER WORKER DEFINITION ----------------------
#---------------------------------------------------------------------
#

#
# The loadbalancer (type lb) worker perform weighted round-robin
# load balancing with sticky sessions.
# Note:
#  ----> If a worker dies, the load balancer will check its state
#        once in a while. Until then all work is redirected to peer
#        worker.
worker.loadbalancer.type=lb
worker.loadbalancer.balanced_workers=ajp13

#
# worker.tomcat_home should point to the location where you
# installed tomcat. This is where you have your conf, webapps and lib
# directories.
#
# !!!!!!!!!!!!!! tu należy podać ścieżkę Tomcata !!!!!!!!!!!!!!!!!
worker.tomcat_home=C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\

#
# worker.java_home should point to your Java installation. Normally
# you should have a bin and lib directories beneath it.
#
# !!!!!!!!!!!!!! tu jest ścieżka do JDK java !!!!!!!!!!!!!!!!!!
worker.java_home=C:\JBuilder8\jdk1.4

#
# You should configure your environment slash... ps=\ on NT and / on UNIX
# and maybe something different elsewhere.
#
ps=\

#
#------ ADVANCED MODE ------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------------
#

#
#------ DEFAULT worker list ------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------------
#
# The worker that your plugins should create and work with
worker.list=ajp13

#
#------ DEFAULT ajp13 WORKER DEFINITION ------------------------------
#---------------------------------------------------------------------
#

#
# Defining a worker named ajp13 and of type ajp13
# Note that the name and the type do not have to match.
#
worker.ajp13.port=8009
worker.ajp13.host=localhost

# ************ End worker.properties ************** 

Drugi plik jest krótszy i nie wymaga modyfikacji
Plik: uriworkermap.properties


# *********** Begin uriworkermap.properties ***
#
# Simple worker configuration file
#

# Mount the Servlet context to the ajp13 worker
/servlet/*=ajp13

# Mount the examples context to the ajp13 worker
/examples=ajp13
/examples/*=ajp13

# Mount the examples context to the ajp13 worker
/doctera=ajp13
/doctera/*=ajp13
/uftps=ajp13
/uftps/*=ajp13

# Mount all jsp pages to the ajp13 worker
/*.jsp=ajp13

# Advanced mount of the examples context
# /examples/servlet/*=ajp13
# ************* End uriworkermap.properties **** 

3. Zmiany w rejestrze

Dokonać należy również rejestru systemowego windows. Należy dodać nieistniejące klucze jak poniżej.


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Jakarta Isapi Redirector\1.0

Nazwa klucza wartość klucza

extension_uri /jakarta/isapi_redirect.dll
log_file C:\\Program Files\\Apache Group\\Tomcat 4.1\\logs\\iis_redirect.log
log_level emerg
worker_file C:\\Program Files\\Apache Group\\Tomcat 4.1\\conf\\worker.properties
worker_mount_file C:\\Program Files\\Apache Group\\Tomcat 4.1\\conf\\uriworkermap.properties 

i tu daje się zauważyć zalety instalacji Tomcat'a w lokalizaji c:\tomcat - po prostu w rejestrze są krótsze wpisy.

4. Dodanie filtru ISAPI

Ostatnim krokiem jaki należy uczynić jest dodanie filtru ISAPI do konfiguracji IIS'a. Najpierw należy pobrać plik isapi_redirector.dll i umieścić go w katalogu C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\bin\win32 (folder win32 należy dodać). Dodanie filtru odbywa się w konsoli administracyjnej IIS'a, najczęściej w
Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Menedżer usług internetowych

Najpierw dodajemy wirtualny katalog z prawami uruchamiania skryptów o alias'ie /jakarta/
i ścieżce C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\bin\win32, czyli lokalizacji
pliku isapi_redirector.dll.
Następnie wybierami właściwości dla domyślnej witryny Web i odnajdujemy zakładkę Filtry ISAPI. Dodajemy nowy filtr o nazwie Tomcat filter i jako plik wykonywalny podajemy
C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\bin\win32\isapi_redirector.dll

5. Zakończenie

Teraz pozostaje tylko zatrzymać usługi Tomcat'a i IIS'a i ponownie uruchomić (najpierw usługa Tomcat'a).
Teraz możliwe jest wywołanie strony przez http://localhost/mojasrtona.jsp

Swoje aplikacje możemy umieszcząć w katalogu
C:\Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT

Pliki użyte w tekście można pobrać tutaj.

isapi_redirector.dll
worker.properties
uriworkermap.properties
tomcat_iis_connector.reg - plik rejestru


Data: 09-06-2004


Komentarze: