Produkty

Przy okazji mojej pracy nad różnymi projektami czasem powstają produkty, które nadają się do dystrybucji. Poniżej lista dostępnych produktów.

» CENNIK PRODUKTÓW


Sharepoint ProjectChart

Visual Webpart do wizualizacji stanu zadań w projekcie. Konfigurowanie webpart'a umożliwia jego użycie dla wielu instancji list, w których przechowywane są projekty i zadania.

» więcej

Sharepoint RMS

System rejestracji zgłoszeń RMS (Request Management System) został zaprojektowany z myślą o rejestracji, informowaniu i monitorowaniu realizacji zleceń dla depertamentów, które realizują takie zadania w firmie. Wykonany został jako aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem serwera Sharepoint.

» więcej

Chinasoft CodeGenerator

Generator kodu służy do generacji klas odpowiadających za współpracę z bazą danych. Na podstawie wprowadzonej definicji tabeli generuje dwie klasy. Pierwsza odpowiada za przechowywanie wiersza tabeli, druga zaś służy do dodawania/modyfikacji/usuwania i odczytu informacji z tabeli. Przykłady użycia wygenerowanego kodu można znaleźć w zakładce Download. Pierwotnie generator stworzyłem z interfejsem do Visual UML'a, Służył do genereowania kodu Perl / PHP / PHP5 / Java / C# z diagramów klas. Ponieważ ten sposób generacji kodu i taka architektura współpracy z bazą danych okazała się skuteczna dodałem do generatora interfejs web'owy oraz XMLowy.

» więcej

Sharepoint 2010 WhatsNew Webpart

Webpart wyświetla ostatnie zmiany na podanych w parametrach listach. Ilość wyświetlanych elementów ustalana jest również jako parametr webpart'a.

» więcej

Sharepoint Foundation 2010 RssDisplay Webpart

Webpart wyświetla informacje z kanału RSS. Dostępne są do wyboru trzy formaty danych informacji RSS (rss\rdf\atom) oraz ilość wyświetlanych elementów.

» więcej

SerwisCO 2.0

Aplikacja web'owa dla firm zajmującyhc się serwisem i przeglądami kotłów centralnego ogrzewania. Służy do zrządzania zleceniami przeglądów, usterek, rozruchów, itp. Zawiera między innymi takie funkcje jak: kartoteka klientów, wraz z zainstlowanymi urządzeniami, kartoteka klientów, pokazywanie mapy z lokalizacją klienta, urządzenia (na podstawie wprowadzonego adresu), lista urządzeń z informacją o dniach pozostałych do przeglądu, lista urządzeń, którym upłynął przegląd, lista urządzeń o nadchodzącym przeglądzie, lista planowanych zleceń, lista zleceń serwisowych, wydruk zleceń dla serwisantów, ewidencja zużycia części zamiannych, przyjmowanie zleceń od klientów poprzez własny serwis www, historia zleceń serwisowych dla klienta, urządzenia, kartoteka pracowników, kartoteka użytkowników wraz z definicją uprawnień.

» więcej

MSSqlSchemaAsXml

Za pomocą tej aplikacji możliwe jest export informacji o bazach danych na serwerze MsSql (tabelach, widokach, procedurach i funkcjach) do formatu xml, a następnie przetworzenie uzyskanych danych za pomocą arkuszy stylów xslt do wersji dostępnej przez przeglądarkę.
Celu jest uzyskania automatycznego generowania zawsze aktualnej dokumentacji baz danych z wybranego serwera MsSql bez manualnej ingerencji użytkownika.

» więcej

ASP.Net Controls

Zestaw dwóch kontrolek ASP.Net terminarza (z kilkoma typami prezentacji danych) i rezerwacji miesięcznych. Dostępny jest pełny kod źródłowy wraz z plikami projektu, testami i przykładami dla Visual Studio 2008.

» więcej

Produkty


Sharepoint RMS

  • rejestracja zgłoszeń serwisowych
  • przydzielanie zadań personelowi
  • aktualizacja statusu zlecenia
  • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
  • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
  • dowolna liczba instancji aplikacji
  • 5 webpart'ów
  • 4 szablony list
  • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.