Wysyłanie wiadomości email przez Sharepoint [Sharepoint / C#]

Funkcja pokazująca jak wysłać email używając platformy Sharepoint

» więcej

Operacja na użytkowniku w Sharepoint [Sharepoint / C#]

Przedstawiam kilka funkcji obsługujących odczyt użytkownika w środowisku Sharepoint, tj. z pola listy, aktualnie zalogowanego i z innego site'a. Wszystkie cztery metody zostały obudowane klasą.

» więcej

Manipulacje na tabeli [JavaScript]

Przykład operowania na tabeli z użyciem JavaScript'u

» więcej

Klasa do wyświetlania kalendarza [Javascript]

Ostatnio musiałem użyć kalendarza w tworzonej aplikacji i przy jej tworzeniu powstała dość użyteczna klasa.

» więcej

Własna klasa do obsługi szablonów [PHP]

Przedstawiam klasę do obsługi szablonów, której używam w swoich projektach.

» więcej

Funkcja zwracajaca bieżącą date jako string [Java]

» więcej

Pobieranie parametru z formularza GET/POST [PHP]

Funkcja ułatwiająca pobieranie parametrów z formularza.

» więcej

Klasa do upload'u pliku na serwer [PHP]

Prosta klasa ułatwiająca upload plików na serwer.

» więcej

Wyszukanie duplikatów w tabeli [SQL]

Zapytanie SQL, które pozwala na wyszukanie powielających się wierszy w tabeli. Ja użyłem go u klienta do kontroli, czy nie zadekretowano dwóch tych samych faktur.

» więcej

Dodanie wiersza do tabeli [JavaScript]

Ostatnio potrzebowałem dynamicznego rozszerzania formularza, który zawierał tabelę.

» więcej

1 2 3 4

Produkty


Sharepoint RMS

  • rejestracja zgłoszeń serwisowych
  • przydzielanie zadań personelowi
  • aktualizacja statusu zlecenia
  • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
  • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
  • dowolna liczba instancji aplikacji
  • 5 webpart'ów
  • 4 szablony list
  • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.