Ilość wyświetleń: 7185 « powrót

Manipulacje na tabeli [JavaScript]

W przykładzie pokazana jest modyfikacja tabeli z użyciem pól formularza w komórkach

Tabela z formularzem
tekst element input element combo

<html>

<body>
<style>
.rowItem { font-size: 12px; background-color: #eee; }
</style>

<script type="text/javascript">

function addRowToTable()
{
 var table = document.getElementById("table");
 var lastRow = table.rows.length;
 var row = table.insertRow(lastRow);
 var i = lastRow;
 
 // cell 1 - static text
 var cell = row.insertCell(0);
 cell.setAttribute("class", "rowItem");
 var textNode = document.createTextNode(i);
 cell.appendChild(textNode);
 
 // cell 2 - inout text
 cell = row.insertCell(1);
 cell.setAttribute("class", "rowItem");
 var el = document.createElement("input");
 el.type = "text";
 el.name = "field" + i;
 el.size = "40";
 el.setAttribute("class", "Text");
 cell.appendChild(el);
 
 // cell 3 - combo
 cell = row.insertCell(2);
 cell.setAttribute("class", "rowItem");
 el = document.createElement("select");
 el.name = "type" + i;
 el.options[0] = new Option("element1", "element1");
 el.options[1] = new Option("element2", "element2");
 el.options[2] = new Option("element3", "element3");
 el.setAttribute("class", "Text");
 cell.appendChild(el);

}

function deleteAllRows()
{
 var table = document.getElementById("table");
 
 while (table.hasChildNodes())
  table.removeChild(table.firstChild)
}

function deleteRows()
{
 var table = document.getElementById("table");
 
 while (table.rows.length > 1)
  table.deleteRow(table.rows.length - 1);
}

function deleteTable()
{
 var tableDiv = document.getElementById("tableDiv");
 var table = document.getElementById("table");
 tableDiv.removeChild(table);
}

</script>

<form name="formTable" action="#">

<fieldset>
 <legend>Tabela z formularzem</legend>

 <div id="tableDiv">
  <table id="table" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" bgcolor="#fff" width="100%">
  
  <tr>
  <td class="rowItem">tekst</td>
  <td class="rowItem">element input</td>
  <td class="rowItem">element combo</td>
  </tr>
  
  </table>
 </div>

</fieldset>

<input type="button" name="addRow" value="Dodaj wiersz" onclick="addRowToTable();">
<input type="button" name="delAll" value="Usuń wszystkie wiersze" onclick="deleteAllRows();">
<input type="button" name="delRows" value="Usuń wiersze bez naglowka" onclick="deleteRows();">
<input type="button" name="delTable" value="Usuń tabele" onclick="deleteTable();">

</form>

</body>
</html>

» Dodaj komentarz


Komentarze:

Produkty


Sharepoint RMS

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych
 • przydzielanie zadań personelowi
 • aktualizacja statusu zlecenia
 • podgląd przez użytkownika stanu jego zgłoszeń
 • automatyczne informowanie email'em o stanie zlecenia
 • dowolna liczba instancji aplikacji
 • 5 webpart'ów
 • 4 szablony list
 • kompletny projekt w Visual Studio 2010

Artykuły

» więcej


Jeżeli któreś z przedstawionych przeze mnie rozwiązań okazało się wyjątkowo użyteczne możesz dokonać darowizny za pomocą Paypal. Możliwe, że to zdopinguje mnie do przedstawienia większej ilości tekstów i kodów źródłowych, które powstają podczas mojej codziennej pracy.